110 let od podáni první imunoterapeutické vakcíny

I když se v posledních dvou letech mnohým alergikům daří podstatně lépe než v letech předchozích, což je způsobeno slabšími pylovými sezónami a nošením roušek a respirátorů, přesto by neměli zapomínat na to jediné, co může natrvalo vyřešit jejich potíže – na vakcínu, odborným názvem alergenovou imunoterapii (AIT), metodu, která letos oslavila sto deset let svého trvání.

Trocha historie:

První zmínka o použití nového způsobu léčby pochází z odborného časopisu Lancet z roku 1911, ve kterém byla publikována studie popisující léčbu senné rýmy pomocí použití extraktů pylu ve Velké Británii.

Alergenová imunoterapie (nazývaná dříve i desenzibilizace, či hyposenzibilizace) má rovněž i v naší zemi velmi dlouhou tradici. První autovakcíny vyráběl na svém pražském pracovišti po skončení druhé světové války zakladatel oboru alergologie MUDr. Josef Liška, který později pomohl rozjet výrobu vakcín v tehdejším Ústavu sér a očkovacích látek. To, že se požadavky na výrobu, klinické zkoušky účinků vakcín a jejich bezpečnosti nemohly dnešním vysokým nárokům kladeným na nově představované preparáty ani zdaleka rovnat, je zřejmé. Přesto tyto vakcíny pomohly stovkám tisíc pacientů. Společnost ÚSOL později přejmenovaná na Sevac a poté Sevapharmu vyráběla vakcíny až do roku 2009, kdy s výrobou vakcín skončila a trh přenechala největším zahraničním výrobcům, společnostem Allergy Therapeutics, ALK a Stallergenes. Tehdy začala zlatá éra alergenové imunoterapie, kdy bylo k dispozici mnoho druhů testovacích alergenů (prick testů) i vakcín, které se daly připravovat pacientovi přímo na míru. S postupujícím tlakem lékových agentur, které znamenají pro farmaceutické firmy obrovské náklady na udržování registrací diagnostických a léčivých preparátů, došlo v posledních letech ke snížení nabídkové škály, které je však vyváženo vyšší mírou standardizace.

Být alergikem žijícím v České (a Slovenské) republice byla a je „výhra“, protože zde pracuje více než 450 aktivních alergologů, což je v přepočtu na obyvatele jedno z nejvyšších čísel na světě. Odborné péče se tak dostane opravdu každému a „Česká společnost alergologie a klinické imunologie“ (www.csaki.cz), která byla založena již v roce 1957, významným způsobem přispívá k neustálé edukaci svých členů, pro které vydává a aktualizuje (naposledy v roce 2021) oficiální doporučení „Průvodce alergenovou imunoterapií“, kde seznamuje členy své společnosti s posledními poznatky, studiemi a oficiálními doporučeními v oblasti imunoterapie. Rovněž i zabezpečení provozu pylové informační služby pro alergiky je na vysoké úrovni (www.pylovasluzba.cz)

Princip alergenové imunoterapie

Principem AIT je poté, co bylo zjištěno (prick testy nebo vyšetřením IgE protilátek z krve) na jaký konkrétní alergen je pacient přecitlivělý, podávat postupně zvyšující se dávku tohoto alergenu a navodit tak imunologickou toleranci. Léčebný alergen se podává v postupně se zvyšujících se dávkách až do nejvyšší dobře tolerované dávky a koncentrace (úvodní léčba). Tato nejvyšší dávka se pak podává opakovaně po dobu 3–5 let (udržovací léčba).
V současné době se podávají standardizované komerční přípravky, které jsou již připraveny v doporučeném dávkování. Individuální dávkování se volí jen výjimečně. Takto prováděná léčba splňuje současné podmínky EBM (medicíny založené na důkazech) a je doporučována u alergické rinokonjunktivitidy, průduškového astmatu alergického typu a dále u pacientů se závažnými alergickými reakcemi na jed blanokřídlého hmyzu, kde může být život zachraňující léčbou.

Druhy alergenové imunoterapie

  • Subkutánní alergenová imunoterapie (SCIT)

Jedná se o léčbu depotními přípravky (formou injekcí), se kterými je dlouhodobá zkušenost a jejich efekt je dobře dokumentovaný. Léčba je podávána v koncentracích a dávkách doporučených výrobcem ve dvou fázích. Iniciální fáze zahrnuje postupné zvyšování dávek a léčba se podává 1krát týdně po dobu 3–4 měsíců. Následuje fáze udržovací, během níž se aplikuje nejvyšší dobře tolerovaná dávka v intervalech 4-6 týdnů po dobu dalších 3–5 let, v individuálních případech i déle.

Tato forma AIT je v současné době jediná možná pro pacienty alergické na jed blanokřídlého hmyzu, dostupná je rovněž pro pylové alergeny, alergeny z roztočů a některé alergeny ze srsti domácích zvířat.

Její nevýhodou je to, že pacient musí v průběhu prvních několika měsíců docházet na injekce každý týden. Na druhou stranu má však ošetřující lékař velmi dobrý přehled o tom, zda je léčba aplikována správně.

  • Injekční předsezónní AIT

Jedná se o aplikaci pouhých šesti injekcí před pylovou sezónou a v nabídce jsou buď alergeny pylů trav, nebo alergeny pylů jarních stromů. Její účinnost se však zcela nerovná účinnosti klasické SCIT a léčbu je nutné každoročně opakovat.

  • Sublinguální alergenová imunoterapie (SLIT)

Forma imunoterapie, která zažila v minulých letech největší „boom“.

Při tomto druhu imunoterapie se používají buď podjazykové kapky různých alergenových směsí, nebo nověji, a v tom mnozí vidí budoucnost imunoterapie, alergenové vakcíny ve formě tablet.

V současné době jsou na našem trhu k dispozici vysoce standardizované tabletové vakcíny obsahující pyly trav, alergen z pylů břízy, alergen ambrosie a alergeny roztočů.

Velkou výhodou sublinguální formy je možnost užívání v domácím prostředí, bez potřeby častého docházení (na injekce) do odborných ambulancí. Výhodou je rovněž její bezpečnost. Nežádoucí reakce (ve smyslu dráždění a otoku sliznice v dutině ústní) jsou sice časté, ale vesměs mírné, jsou pozorovány při prvních aplikacích a spontánně do několika minut odeznívají. Z těchto důvodů se doporučuje aplikovat první dávku v ambulanci lékaře.

Nevýhodou sublinguální imunoterapie je však špatná adherence mnohých pacientů k léčbě, kdy si nejsou schopni pravidelné užití vakcíny správně pohlídat.

Celková doba trvání SLIT je obdobně jako u SCIT doporučována minimálně 3 roky.

 

Co říci na závěr

Možnosti léčby podstaty alergie jsou u nás opravdu značné, nabídka pestrá. Nezbytným úspěchem léčby je však bezpodmínečná a dlouhodobá spolupráce pacienta a lékaře, která je obzvlášť náročná u SLIT, kdy si užívání vakcíny musí několik let hlídat pacient sám a důsledně ho dodržovat.

Diagnostiku alergie a monitorování jejího průběhu v posledních letech usnadňují i mobilní technologie, které umožnují získat data důležitá pro sledování stavu pacienta (typ a intenzitu potíží, vztah k určitému alergenu, hodnocení efektu léčby AIT). Doporučenou, zdarma stažitelnou aplikací je např. AllergyMonitor, který je vlastně takovým pacientským deníkem pacienta trpícího alergickou rýmou či průduškovým astmatem. Mobilní aplikace rovněž značně zvyšují adherenci k léčbě zejména u mladších lidí, pro které je tento způsob sledování jejich onemocnění velmi atraktivní a „cool“.

 

Mgr. Hana Sochůrková

Nechcete přijít o další zajímavé články na téma zdraví? Přidejte se k nám a už Vám žádná novinka neunikne.

Přidat se k nám >>