Bouřkové astma

Nicméně tomu tak být nemusí, vítr doprovázející bouřku může obtíže pacientů i výrazně zhoršit. Své o tom vědí zvláště obyvatelé velkých měst. Nejzávažnější případ se stal na podzim roku 2016 v australském Melbourne, kdy museli být během bouřky hospitalizovány tisíce lidí, někteří z nich dokonce zemřeli.

 • Bouřkové astma je forma astmatu, která je vyvolána neobvyklou kombinací vysoké koncentrace pylu (zpravidla od pozdního jara do počátku léta) a určitého druhu bouřky.
 • Postižen může být kdokoliv, předchozí příznaky astmatu se nemusí vyskytnout.
 • Zvýšené riziko je u pacientů, kteří mají astma v anamnéze, nemají rozpoznané astma, mají sennou rýmu (alergickou rýmu), nebo jsou alergičtí na pyl trávy.
 • Lidé, u kterých se při bouřce objeví příznaky astmatu, i když je to poprvé, by tyto příznaky neměli podcenit a měli by vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc.
 • Příznaky astmatu se mohou lišit svou závažností a mohou být život ohrožující. Pokud se vyskytnou známky toho, že se stav člověka zhoršuje, je třeba usilovat o naléhavou péči a volat záchrannou službu.
 • Sledujte předpovědi počasí, zvláště možnost vzniku bouřek v pylové sezóně, zejména ve dnech s vysokou koncentrací pylu v ovzduší.
 • Pokud je to možné, zůstaňte v domě s okny a dveřmi zavřenými, dokud bouřka nepřejde.
 • Je možné, že určitý protektivní účinek by mohly mít i bariérové spreje (např. Nasaleze), ale randomizované klinické studie zatím nebyly provedeny.

Jaká je souvislost mezi sennou rýmou, bouřkami a astmatem?

Většina z nás již slyšela o sezónní senné rýmě, která je nejčastěji způsobena pyly trav. Tato pylová zrna jsou poměrně velká, jsou zachycena v horních dýchacích cestách a způsobují typické alergické příznaky (výtok z nosu, svědění v krku, podráždění očí a kýchání). Pylová zrna jsou však obecně příliš velká na to, aby se dostala do spodních částí plic.

Výzkum naznačuje, že bouřkové astma je většinou vyvoláno neobvyklým typem bouřek, který způsobuje, že se zrna pylů trav zvedají a jsou odnášena do bouřkových mraků. Tam absorbují vlhkost, prasknou a uvolní velké množství menších alergenových částic. Jedno pylové zrno může uvolnit až 700 těchto menších částic, které jsou pak odfouknuty dolů k zemskému povrchu, kde se vytváří větrné proudy plné potenciálních spouštěčů astmatu. Tyto alergenové částice jsou tak malé, že mohou být vdechnuty hluboko do plic. U některých lidí to způsobí podráždění plic. Podráždění může dále způsobit otoky, zúžení a nadměrnou produkci hlenu v malých dýchacích cestách. To ztěžuje dýchání a může vést k příznakům astmatu, jako je sípání, tíseň na hrudi a kašel. Tyto astmatické příznaky se mohou navíc velmi rychle horšit.

Ne všechny bouřky v pylové sezóně způsobují bouřkové astma. Pokud k tomu však dojde, většinou se jejich výskyt shoduje s vrcholem pylové travní sezóny.

Tyto závažné, mimořádné případy jsou známé jako epidemie bouřkového astmatu. Vznikají pouze při určitém typu bouřky, která vystavuje velké množství obyvatel vysokým koncentracím malých  alergenových částic uvolněných prasknutím pylových zrn během krátkého časového období. Výsledkem je náhlý vznik astmatu u velkého počtu lidí, včetně mnoha, kterým předtím nikdy nebylo astma diagnostikováno.

Kdo je ohrožen bouřkovým astmatem?

Bouřkové astma může postihnout lidi žijící jak ve městech, tak i na venkově. Může rovněž zasáhnout i ty, kteří nikdy neměli astma nikdy diagnostikováno.

Osoby s vyšším rizikem astmatického záchvatu při bouřce zahrnují osoby s diagnózou astmatu v anamnéze, osoby s nediagnostikovaným astmatem a osoby se sennou rýmou (zejména sezónní sennou rýmou) nebo prokázanou alergií na travní pyl.

Jak se mohu připravit na bouřkové astma?

Zatímco v současné době je obtížné předpovědět riziko vzniku astmatu při bouřce, existuje řada věcí, které můžete udělat, abyste byli připraveni.

 • Pokud máte astma, diskutujte o problémech bouřkového astmatu se svým lékařem a zahrňte ho do svého akčního plánu astmatu.
 • Pokud je Vaše astma vyvoláno pyly, je horší na jaře a v létě a provází ho senná rýma, pak je důležité, abyste měli aktuální akční plán astmatu a pravidelně užívali preventivní léčbu. Pokud nepoužíváte preventivní léčbu, poraďte se se svým lékařem a tuto možnost společně zvažte.
 • Zapamatujte si, že preventivní léčbu je třeba užívat každý den a nástup účinku není okamžitý.
 • Trpíte-li astmatem i sennou rýmu, nezapomeňte, že lepší kontrola a zvládnutí Vaší senné rýmy může také zlepšit kontrolu Vašeho astmatu. Mluvte s lékařem o výhodách preventivní léčby astmatu, optimalizujte péči o sennou rýmu a aktualizujte akční plán astmatu, do kterého zahrňte i bouřkové astma.
 • Pokud máte příznaky, které připomínají astma, ale diagnózou si nejste jistí, měli byste navštívit lékaře, abyste zjistili, zda astma opravdu máte a mohli vypracovat krizový plán.
 • Máte-li během pylové sezóny sennou rýmu, měli byste navštívit svého lékaře, abyste zkonzultovali užívání léků  jako jsou antihistaminiky a nosní kortikosteroidy. Měli byste také diskutovat o možných opatřeních, která byste měli přijmout, abyste zabránili vzniku bouřkového astmatu a lécích, které byste měli mít preventivně u sebe, včetně nosních bariérových sprejů.

Co mám dělat, pokud se v období sezóny pylů předpovídá bouřka?

 • Pokud máte diagnostikované astma, máte příznaky astmatu nebo máte sezónní alergickou rýmu v anamnéze, buďte si vědomi možných rizik vzniku bouřkového astmatu zejména ve dnech s vysokou koncentrací pylů v ovzduší. Aktuální pylový zpravodaj najdete např. na www.pylovasluzba.cz
 • Je-li to možné, vyhněte se kontaktu s alergeny, které mohou být přiváty větry blížící se bouře, zůstaňte uvnitř domu, či bytu a zavřete dveře i okna, dokud bouřka neskončí. I tak však kontrolujte, zda se u Vás neobjevují příznaky astmatu.
 • Pokud Vám byla předepsána preventivní medikace, zajistěte, abyste ji užívali podle pokynů svého lékaře.
 • Vždy mějte při sobě úlevové léky.
 • Pokud se začnou vyvíjet jakékoli příznaky astmatu, postupujte podle svého akčního plánu. Pokud se Vaše astma rychle zhoršuje, zavolejte 155 nebo 112 a oznamte dispečerovi, že máte astmatický záchvat.

 Zdroj: ASCIA, www.allergy.org.au; www.asthmaaustralia.org.au

 

Mgr. Hana Sochůrková

Nechcete přijít o další zajímavé články na téma zdraví? Přidejte se k nám a už Vám žádná novinka neunikne.

Přidat se k nám >>