Chladová Alergie

Mechanismus chladové alergie není znám a její existence byla dříve rozporována i některými odborníky. S přibývajícím počtem pacientů (mezi kterými převažují ženy, děti a pubescenti), se však tomuto druhu alergie věnuje stále větší pozornost a nutno podotknout, že nebývá omezena jen na vyloženě zimní měsíce. Chladová alergie je častá i v létě a může nás postihnout po požití studených pokrmů, koupání v ledové vodě apod.

Diagnostika chladové alergie je zdánlivě jednoduchá, doporučuje se umístit kostky ledu po dobu 10 minut na předloktí, nebo test s vodou teplou cca 10 °C. U některých typů chladové kopřivky však ani tyto testy nepostačí a pacienta je nutno vystavit na dobu 20-30 minut působení studeného vzduchu.

Projevy chladové alergie bývají obdobné jako u jiných typů alergií. Často se na místech vystavených chladu vyskytuje kopřivka (někdy až po návratu do teplé místnosti), která většinou do 2-3 hodin ustoupí. Po požití chladných nápojů, či zmrzliny může dojít k velmi nepříjemnému otoku rtů a jazyka, při chladové alergii se objevují i systémové potíže (dýchací a oběhové, které mohou dokonce vyústit i v závažný anafylaktický šok).

Léčba je obdobná jako u jiných typů alergie, nejčastěji se doporučuje užívání antihistaminika a to jak preventivně před pobytem v chladném prostředí, tak i při akutních obtížích.

Pacienti ohrožení systémovou reakcí (anafylaktickým šokem) by měli být vybaveni protišokovým balíčkem obsahujícím:

  • Adrenalin v autoinjektoru.
  • Perorální nebo rektální kortikosteroid.
  • Perorální antihistaminikum.
  • Inhalační beta-2 mimetikum.
  • Škrtidlo, dezinfekce, jehla, injekční stříkačka.
  • Návod k použití.

V zimě se doporučuje zakrývat exponovaná místa (pomohou šály, rukavice, čepice), používat ochranný krém a vyvarovat se pobytu v extrémně chladném prostředí.

Někteří jedinci se snaží tělo přivykat na nízké teploty otužováním (obdoba alergenové vakcinace, kdy si jedinec „zvyká“ na zvyšující se dávku alergenu podávaného v injekcích či tabletách). Přínos otužování v léčbě chladové alergie však zatím nebyl jednoznačně prokázán.

Nechcete přijít o další zajímavé články na téma zdraví? Přidejte se k nám a už Vám žádná novinka neunikne.

Přidat se k nám >>