Dechová rehabilitace pomáhá jak astmatikům, tak i pacientům po prodělání Covid-19

Farmakoterapie u astmatu sice velice pokročila a dusící se pacienti jsou již výjimkou, přesto nemusí léky na astma stačit k potlačení všech příznaků a dle nejnovějších studií se ukazuje, že právě dechová cvičení společně s respirační fyzioterapií, která zlepšuje průchodnost dýchacích cest, jsou cestou, jak zlepšit kvalitu života astmatických pacientů.

Česká Iniciativa pro astma na svých stránkách uvádí podrobný návod jak postupovat, chcete-li se aktivně snažit o zlepšení svého dýchání.

Podívat se na návod >>

Dušnost je rovněž častým průvodním jevem u dlouhodobých obtížích spojených s proděláním onemocnění Covid-19. Onemocnění může způsobovat změny na plicích, tuhnutí plicní tkáně a vytváření různě velkých jizviček, které následně vedou k poškození trvalého rázu. Vzhledem k tomu, že pacientů s těmito potížemi rapidně přibylo, sestavili odborníci-lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc detailní doporučení jak postupovat, chcete-li se vyhnout dechovým potížím spojeným s post - COVID syndromem.

Podívat se na návod >>