Na astma se u nás dnes již tolik neumírá

Medicína pokročila jak v oblasti diagnostiky, tak i léčby a péče o astmatické pacienty v České republice je jednou z nejlepších na celém světě. I přesto na astma u nás umírá několik desítek pacientů za rok.

O astmatické pacienty jsou v České republice schopny se kvalitně postarat hned dvě lékařské specializace - alergologové a pneumologové. Základem diagnostiky je vždy detailní rozbor příznaků, medicínská historie pacienta, genetická zátěž, případně kožní testy. Důležitým průkazem je pak potvrzení přítomnosti zúžení dýchacích cest během spirometrického vyšetření. Moderními metodami (oscilometrie) dnes lze již zjistit, kde přesně obstrukce dýchacích cest je a měřením hodnot vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) ověřit, zda u astmatického pacienta probíhá zánět a monitorovat v čase odpověď pacienta na léčbu. Nejmodernější systémy jsou schopny měřit všechny tři tyto veličiny a dávat je do jednoho pacientského protokolu. U těžkých astmatiků se navíc měří pulzní oxymetrií i saturace kyslíkem. Ve světě dnes již dokonce existují přístroje pro měření plicních funkcí učené k domácímu užití. Přístroj je schopen po zhruba minutové klidovém dýchání vyhodnotit, zda u pacienta nehrozí výrazné zhoršení onemocnění a data odeslat lékaři, který může včas pozvat pacienta na kontrolu a předejít tak exacerbaci (zhoršení) nemoci.

I léčba astmatu zaznamenala v uplynulých letech razantní posun, kdy se k tradičním protizánětlivým a úlevovým antiastmatikům přidala biologická léčba užívaná zejména u pacientů, kteří trpí závažnějším stupněm onemocněním nebo neodpovídají na obvyklou léčbu a svůj nezpochybnitelný význam má u některých pacientů i alergenová imunoterapie.

I když tedy máme tedy k dispozici nejmodernější diagnostické a léčebné postupy, přesto dochází občas k podcenění nemoci, špatné spolupráci pacienta a hlavně k nedodržování léčebného režimu v době, kdy se pacient cítí zdráv. Zlepšení úrovně dlouhodobé preventivní léčby je výzvou jak pro zdravotnický personál, tak i pro pacienty. Jen tak se dá počet případů úmrtí na astma ještě dále snížit.

Mgr. Hana Sochůrková

Nechcete přijít o další zajímavé články na téma zdraví? Přidejte se k nám a už Vám žádná novinka neunikne.

Přidat se k nám >>