Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost OPA Group s. r. o., provozovatel internetového obchodu www.obchodproalergiky.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti OPA Group s. r. o. Společnost je registrována na úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070213.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Pro dokončení nákupního procesu při osobním odběru od Vás potřebujeme znát jméno, e-mailovou adresu a telefon. Pokud Vaší objednávku zasíláme přepravní službou, potřebujeme znát také Vaší adresu abychom Vám mohli objednávku v pořádku doručit. Při nákupu na firmu musíme znát navíc ještě jméno firmy, IČ, DIČ, a kontaktní osobu. V případě uhrazení objednávky předem bankovním převodem nebo platební kartou, od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz). Bez předložení požadovaných dokladů Vám může být odmítnuto zboží vydat. Předložení identifikačního dokladu je potřeba také při proplácení dobropisu nebo při vyzvednutí reklamace. Musíme tak činit abychom předešli škodám a zamezili legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti.

K čemu nám tyto údaje slouží?

Pro dokončení nákupního procesu, dodání zboží na Vámi požadované místo a případné komunikaci potřebujeme znát výše uvedené údaje. Vzhledem k tomu, že jsou Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Vás výslovný souhlas. Údaje získávané s Vaším souhlasem slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Díky tomu Vám můžeme nabídnout speciální podmínky a služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

Lze tyto data změnit?

Po úspěšném přihlášení do Vaší zákaznické sekce e-shopu www.obbchodproalergiky.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. Fakturační údaje nelze z účetních důvodů měnit na již vystavených dokladech. V případě, že chcete Vaší registraci a zákaznický účet zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na registrace@opagroup.cz.

Na našich internetových stránkách jsme upekli internetové sušenky - soubory COOKIES. K jídlu zrovna moc nejsou, ale zkvalitní Vaše nakupování... Rozumím »