NanoTrade

Společnost NanoTrade s. r. o. byla založena v roce 2004 v Olomouci a patří mezi nejstarší firmy v oboru nanotechnologií v České republice.

Pravidelně spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami nejen v ČR, ale po celém světě, kde realizují vlastní aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových materiálů, technologií a postupů. Mohou tak na trh uvést produkty různých kategorií pro široké možnosti použití.

Výrobky společnosti NanoTrade se pyšní označením CZECH MADE. Mezi produkty této společnosti najdete obalové materiály, funkční textilní oblečení, výrobky pro povrchovou ochranu aditiv do kapalných i pevných paliv nebo i prostředky na hojení ran. NanoTrade se neustále snaží být na vrcholu technologického dění a je také zakladatelem mnoha oborových organizací a uskupení ANP ČR (Asociace nanotechnologického průmyslu ČR), ČSAF (Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu), ČNK (Český nanotechnologický klastr).