Spur

Ve SPUR a.s. běží naplno výroba materiálu SpurTex VS na lince vlastí výroby Spinline. Ten se využívá pro výrobu zdravotnických roušek. Již 8 let se firma SPUR zabývá výrobou nanomateriálů.

V únoru 2020 společně s Centrem polymerních systémů UTB Zlín vyvinuli nanomateriál, který splňuje normy pro výrobu zdravotnických roušek funkčních pro záchyt koronaviru. Materiál vykazuje účinnost záchytu v kritické oblasti 70 až 95 % a přitom tlakový odpor je velmi nízký - 45 až 85 Pa. Maximální snížení tlakového odporu je důležitou vlastností protože minimalizuje podcházení vdechovaného vzduchu kolem roušky a tváře. Pro profesionální výrobu roušek navázali spolupráci s renomovanými výrobci zdravotních pomůcek, kteří naše textilie zpracovávají pro potřeby ČR a vytížili momentální kapacitu na maximum.