Jsme ekologická firma

Vstoupili jsme do projektu určeného všem firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Co je to vlastně elektroodpad?

Elektroodpadem se stávají vysloužilé elektrospotřebiče. Mezi elektrospotřebiče se řadí všechna zařízení, která fungují na elektrický proud, nebo baterie.

Všechny nové elektrospotřebiče musí být označeny symbolem podtržené a přeškrtnuté popelničky. Tento symbol vyjadřuje, že elektrospotřebič nesmí končit v popelnici, ale má být sebrán odděleně.

Proč třídit elektroodpad?

Elektrospotřebiče obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů, např. železo, ocel, hliník, měď a také mnoho druhů vzácných kovů a jiné hodnotné součásti, které lze znovu využít. Proto je důležité všechny elektrospotřebiče důkladně třídit a následně ekologicky likvidovat.

Co mám udělat, když chci třídit elektroodpad?

Právě proto, abyste mohli snadno a pohodlně třídit svůj elektroodpad a baterie, vstoupila naše firma do projektu Zelená firma. Jednoduše nepotřebný elektrospotřebič vhoďte do sběrného boxu, který je umístěn v naší firmě. Do sběrného boxu můžete kromě drobných elektrospotřebičů odevzdávat i tonery, kompaktní zářivky a CD a DVD. Tonery a kompaktní zářivky je před vhozením do sběrného boxu potřeba zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití.

Co se stane s elektrospotřebiči, které odevzdáte na recyklaci?

Elektrospotřebiče, které odevzdáte do sběrného boxu, odveze kolektivní systém REMA Systém na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností. Některé z těchto společností jsou takzvané chráněné dílny zaměstnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností. Všechny elektrospotřebiče jsou následně pečlivě rozebrány na recyklační lince. Velká pozornost je věnována oddělení nebezpečných složek, které vyžadují speciální nakládání. Dále se od sebe oddělí druhotné suroviny a ostatní složky, které se využijí k výrobě energie.