Ochranné pomůcky - Respilon

Předměty sloužící k ochraně lidského zdraví při různých činnostech. Dělí se pak podle dané činnosti například na pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky, sportovní či jiné ochranné pomůcky.